Baśnie z tysiąca nocy i jednego miasta

1978

Baśnie z tysiąca nocy i jednego miasta

1978

Święty obraz z budowy

Kto powiedział że aniołowie nie mieszkają w barakach
Nie noszą gumiaków i kilofa
I nie sztachają się sportami
Kto powiedział że niebem nie jest spękana ściana
Z Matką Boską przekłutą pinezką

Królowa niebios madonna jasna
Panuje tu niepodzielnie
Poczęta brudną ręką
Błękitna i naga w ogniu przekleństw