Celebration

documentary (22:15)

Celebration

documentary (22:15)

directed by Lech Majewski & Grażyna Kędzielawska cinematography Tomasz Kona, Rafał Imbro sound Zygmunt Nowak edited by Małgorzata Zając, Janina Grosicka production Janusz Trościankowski – Film School Łódź, 1976