Supermarket Dante

2010

Supermarket Dante

2010

Cykl videoartów szukających paraleli pomiędzy Boską Komedią Dantego a współczesnością.