BRUEGEL SUITE

2010

Cykl videoartów opartych na obrazie Droga na Kalwarię Petera Buegela, utworzony równolegle z pracą nad filmem Młyn i Krzyż. Cykl pokazany w Luwrze, stał się instalacją na 54. Biennale sztuki w Wenecji.

→ Film  Młyn i krzyż